O nás

Charakteristika školky

Naše mateřská škola se nachází v obci Petroupim, nedaleko města Benešov a její historie sahá až do roku 1912. Zřizovatelem mateřské školy je obec Petroupim.

Mateřská škola je příspěvkovou organizací a disponuje dvěma heterogenními třídami. Kapacita první třídy je 13 dětí a kapacita druhé třídy je 12 dětí. Školka je obklopena krásnou, prostornou zahradou, která byla díky nadaci Karla Komárka proměněna v kreativní místo a obohacena o další herní prvky. Velkou výhodou školky je dostupnost okolní přírody.

Budova mateřské školy prošla v roce 2014 rekonstrukcí, kdy byla zateplena a nově omítnuta. Došlo také k výměně oken a dveří. V přízemí mateřské školy se nachází tělocvična, která prošla v létě 2021 rozsáhlou rekonstrukcí. Dále se v přízemí nachází školní jídelna a kuchyně,  kde došlo v letech 2017 až 2018 k instalaci vzduchotechniky a doplnění o moderní spotřebiče. 

V prvním patře školky se nachází šatna pro děti, umývárny, zázemí pro pedagogy, místnost pro odpočinek dětí a dvě prostorné a plně vybavené třídy. První třída byla v roce 2019 zrekonstruována. V létě 2022 se podařilo zrekonstruovat i druhou třídu s přilehlou místností pro odpočinek dětí. 

Vzdělávání

Škola zajišťuje vzdělávání pro děti ve věku od 3 do 6 let a dětem s odkladem povinné školní docházky.

Školní vzdělávací program je rozdělen do několika oblastí, které jsou mezi sebou vzájemně propojeny a navzájem se ovlivňují. S dětmi cvičíme, zpíváme, tancujeme, kreslíme, malujeme, čteme, dramatizujeme pohádky a rozvíjíme samostatný projev dětí. Ústřední činností dětí je hra, která je provází celý den a prolíná se všemi činnostmi. Výchovně vzdělávací proces je zajištěn kvalifikovaným personálem.

Naše cíle

  • šťastné a spokojené dítě
  • dobrá spolupráce s rodiči založená na vzájemné důvěře
  • vytvářet příznivé klima školy a její součinnosti s okolím
  • respektování individuálních potřeb dítěte